Om Svenska Skolföreningen i Luxemburg

Svenska Skolföreningen i Luxemburg startades 1984 på initiativ av Claes de Neergaard som arbetade på en av de svenska bankerna i Luxemburg. Föreningen bildades för att det fanns ett behov att underhålla det svenska språket hos de svenskspråkiga barnen i Luxemburg.

Undervisningen i svenska sker på onsdagar vid International School of Luxembourg för barn i årskurs 1 till 8.

Svenska Skolföreningen är en ideell medlemsförening och bedriver kompletterande undervisning i svenska språket, vi följer Skolverkets behörighetskrav, riktlinjer och kursplan. Ur Svenska Skolföreningens stadgar:

”Föreningens ändamål är att bedriva kompletterande svenska undervisning för barn med svenska som modersmål enligt Förordning (SFS 1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar eller motsvarande efterföljande dokument och de regler i anslutning till förordningen som därutöver fastställs av Skolverket.”