Styrelsen 2021-2022

Svenska Skolföreningens årsmöte hölls den 6 oktober och följande styrelse utsågs för verksamhetsåret 2021 – 2022:

  • Annika Eaton – ordförande
  • Thomas Elväng – viceordförande
  • Eva Ruggieri – kassör
  • Markus Lövgren – sekreterare
  • Anders Björkman – ledamot
  • Kristina Ljungqvist – ledamot