Styrelsen 2022-2023

Svenska Skolföreningens årsmöte 2022 hölls den 12 oktober och följande styrelse utsågs för verksamhetsåret 2022 – 2023:

  • Annika Eaton – ordförande
  • Thomas Elväng – viceordförande
  • Markus Lövgren – sekreterare
  • Richard Lindman – kassör
  • Anders Björkman – ledamot
  • Eva Schiller- ledamot