Styrelsen 2022-2023

Vid Svenska Skolföreningens styrelsemöte 25 Oktober 2023 valdes följande styrelse för verksamhetsåret 2023 – 2024:

  • Thomas Elväng – ordförande
  • Anders Björkman – vice ordförande
  • Richard Lindman – kassör
  • Markus Lövgren – sekreterare
  • Eva Schiller- ledamot
  • Simone Näss – ledamot
  • Jonas von Oldenskiöld – ledamot
  • Johan von Post – Ledamot