Skolåret 2022-2023

Svenska skolan i Luxemburg startar höstterminen den 14 September 2022.