Verksamhetsberättelse 2015 – 2016

På uppdrag av styrelsen för Svenska Skolföreningen i Luxemburg avger undertecknad följande verksamhetsberättelse.

Vid ordinarie årsmöte tisdagen den 6 oktober 2015 valdes Lisa Weber (omval), Stephan Karlstedt (omval), Ulf Rörstrand (omval), Christel Bergqvist (omval) Kerstin Lindgren (nyval), Peter Lindmark (nyval) till styrelsemedlemmar.

Avgående styrelsemedlemmar Fredrik Taaveniku och Björn Callmar.

Till revisorer valdes Mats Oscarsson (nyval) och Karrim Hajee (nyval). Till valberedning valdes Fredrik Taaveniku.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 möten. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

  • Ordförande: Lisa Weber
  • Sekreterare: Peter Lindmark
  • Kassör: Stephan Karlstedt
  • Ledamot: Ulf Rörstrand
  • Christel Bergqvist
  • Kerstin Lindgren

Klasserna delades upp på fyra grupper; årskurs 3, 4, 5 och 7. Undervisningen har bedrivits på onsdagar åk 1-5 kl. 14.30-16.15 och åk 7 kl. 15.30-17.15. Inga elever i årskurs 1, 2, 6.

Höstterminens undervisning startade den 16 september och i år tilldelades vi 3 klassrum för våra 4 klasser, vi beslutade att i år skippa deltagandet i SUFs friidrottsarrangemang på höstdagen. Istället prövade vi att vara i Kockelsheuer. Tipspromenad, femkamp och korvgrillning stod på programmet. Väldigt lyckad dag med fint väder. I november kom teatergruppen Never Ending Stories från Sverige och spelade en föreställning med efterföljande workshop för eleverna i åk 3-5 samt inbjudna elever från K2.

Ett traditionellt luciafirande med lussebullar och glögg i mitten av december och höstterminen avslutades den 16:e december.

Vårterminen startade den 6 januari och avslutades den 1 juni med sång, fika och diplomutdelning.

Totalt antal lektionstillfällen för läsåret var 32 lektioner samt en Höstdag den 25:e oktober och Vårpicknicken i Merlparken fick tyvärr ställas in pga ihållande regn.

Totalt deltog 17 elever i undervisningen med följande lärare och fördelning av elever.

  • Årskurs 3, Gunilla Jansåker, 6 elever
  • Årskurs 4, Elisabeth Erikson, 4 elever
  • Årskurs 5, Monica Oscarsson, 2 elever
  • Årskurs 7, Monica Oscarsson, 5 elever

Monica Oscarsson ansvarade för årets traditionella Luciauppträdande den 13 december.

Å styrelsens vägnar
Lisa Weber
Ordförande