After Work på Crossfire

Svenska Skolföreningen bjuder in alla i föreningen till After Work på Crossfire torsdagen 23 mars kl 18:30.

Visa var!