Svenska Skolföreningens årsmöte 2017

Hej alla medlemmar i Svenska Skolföreningen!

Varmt välkomna till Svenska Skolföreningens årsmöte, tisdagen den 3 oktober kl 19.00 – 20.30 på Crossfire Bar.

Om ni har några frågor, vänligen kontakta någon av oss i styrelsen.